Prindi see lehekülg

Made Luiga

Üleminek killustumiselt portaalidele

Kas kirjandus ja kulturimaastik võrgustuvad? Kahtlemata see protsess toimub.

Oma ettekandes räägin suurematest kultuursetest netiportaalidest ja avan tõsiasja, et võrgustikes avaldatud artiklid-materjalid jõuavad juba praegu suurema hulga lugejate ette kui paberkandjal ilmunu. Seejuures reageerivad need vahetult ega pea alandlikult paluma võimalust olla kuhugi laotatud.

Eestis puudub igasugune peavool, olgu kõne all mis tahes eluavaldus. Võib-olla puudub meil ka peavoolu-kultuurimaastik. Pole olemas peamist kohta, kust ühtne kultuuriteadvus tuleb, vaid pigem palju hajutatud punkte. Kõigi nende punktidega tuleks arvestada.

Püüan esitada lootusrikka kuvandi sellest, kuidas portaalistumine võib saada ühtsema kultuurivälja kujunemise alguseks. Mis kõige olulisem: kehvapoolse, kvaliteeditu kirjanduse või ajakirjanduse üle peab domineerima. Tuleb luua olukord, kus ka kehv tahaks olla parem, et märgatud saada.