Prindi see lehekülg

Eduard Parhomenko

Sensus communis. Madis Kõivu „filosoofipäevas“ ja Marius Ivaškevičiuse „Kantis“

Nii Madis Kõivu „Filosoofipäev“ kui ka Marius Ivaškevičiuse „Kant“ keskenduvad Immanuel Kanti korraldatud lõunasöögiks kogunenud seltskonnale, tema lõunasöögilauas kõneldavale. Mõlemas näidendis pannakse mängu Kanti kui filosoofi(a kehastuse) võimekus luua su- het – reaalset empaatilist suhet oma venna, oma teenri, oma sõprade, oma kolleegide, oma õpilaste ning naistega. Mõlemas näidendis pais- tab küsimus lõpuks taanduvat sellele, kas (Kanti) filosoofia on loo- muldasa solipsistlik / egoistlik:

Mõlemad näidendid paistavad seadvat kahtluse alla Kanti „Otsus- tusjõu kriitikas“ ja „Antropoloogia loengutes“ sõnastatud valgustus- liku õpetuse seltskondlikust ühismeelest kui empaatilisest kõlbeli- susest. Seltskondlikkusse kui viisi tundeliselt välja elada, meeleliselt edendada ja teostada voorusi ei usuta.