Prindi see lehekülg

X suvekool 2020

Kirjandusteaduse suvekool toimub 2020. aastal Peedomäel Peedo külas, Haanjas, kirjanik Ene Mihkelsoni endises maakodus.

Huvi ja küsimused:
Marin Laak, tel 526 9320
Aija Sakova, 
aija.sakova@kirmus.ee

KIRJANDUSE (PO)EETILINE RUUM
Kirjandusteaduse X suvekool

Peedomäel 21. ja 22. augustil 2020

Reede, 21. august

11.00 Buss suvekooli väljub Eesti Kirjandusmuusemi eest

13.15 Suvekooli avamine

14.00–15.30 I paneel

Toomas Kiho: Ain Kaalepi kohaluule

Kristiine Kikas: Mööda Möbiuse riba: immanentsuse keel Ene Mihkelsoni luules

Ly Lestberg: Rõõmutuna vaba? Rõõm kui ruumi(t)ühik Betti Alveri (po)eetilises maailmapildis.

15.30–17.00 LÕUNA (ja ujumispaus)

17.00–19.30 II paneel

Ene-Reet Soovik “Tetraeeder augustis. Ene Mihkelsoni luule ajad”

Joosep Susi: Katse tabada siirde olemisviise nüüdisluules

19.30–20.00

20.00–21.00 III paneel

Genius loci. Kai Aareleid: Koht mitte koht

21.00-00.00 PEEDOMÄE TÄHED

Laupäev, 22. august

10.00–11.00 Hommikusöök Peedomäel

11.00–12.30 IV paneel

Aija Sakova: Boriss Pasternaki ja Ivar Ivaski kirjade poeetiline dialoog

Indrek Ojam: Ene Mihkelsoni romaanide (po)eetikast ühe modernismi-debati kontekstis

Heidy Meriste: Ellujääja süütunne ja selle süüvabad analoogid: piirsituatsioonide retrospektiivsest moraalifenomenoloogiast

12.30–13.00 Sirutuspaus

13.00–14.00 V paneel

Arne Merilai: Eesti novelli poeetikast kolme põhinäitega

Aare Pilv: Jaak Jõerüüdi „Muutliku” poeetika

Lõpetamine ja lõuna

15.30 Buss Tartusse Jõeniidu puhkemaja juurest

Suvekooli korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kirjanduse ja kultuuriloo allikate uurimise töörühm ning korraldust toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi projekt “Suhetepõhisus elulookirjutuses ja kirjanduskultuuris: arhiivi perspektiiv (EKM 8-2/20/1), Tartu Ülikooli eesti kirjanduse rahvusprofessuur, Eesti-uuringute Tippkeskus ja Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital ja Võrumaa ekspertgrupp.