Prindi see lehekülg

VII – 1988

20. aprill 1988

 1. K. Peebo, Jakob Hurt ja tema korrespondendid murdekogujatena.
 2. Ü. Valk, Motiivimääramisest regilaulus.
 3. U. Oras, Haljala lauliku Leenu Akkeri (1831-1913) lauluteemad.
 4. E. Kalmre, Ühest elavast jutust.
 5. M. Janneste, Muistendid ohvrist raha-augul.
 6. T. Vähi, Libahunt eesti rahvausundis.
 7. A. Vissel, Kaardistamine eesti rahvamuusikateaduses.
 8. H. Pisuke, Public Lending Right: kas ka meile oma analoog – autori õigus laenutustasule?
 9. K. Tarand, Dr. K. A. Hermann Eesti rahvusliku mõtte kandlana venestusperioodil.
 10. K. Pisuke, Ülevaade Peterburi Eesti Üliõpilaste Seltsi tegevusperioodidest.
 11. E. Kross, Vanemast eestikeelsest kirjavarast.
 12. P. Erelt, Ott Kangilaski sidemed arbujatega ja tema sõjaeelne kirjanduslik looming.
 13. M. Kasterpalu, Kalju Käärist, Artur Alliksaarest ja ühest Jaan Krossi luuletusest.
 14. P. Noorhani, Mõnest groteski ajaloolisest ja teoreetilisest aspektist.