Prindi see lehekülg

Kutsung

Kirjandusteaduse XI suvekool REEDEL JA LAUPÄEVAL, 2. ja 3. JUULIL 2021

Alatskivi lähistel, LIIVI MUUSEUMIS Rupsil

MAA SOOL JA NUTIPÕLVKOND: DIDAKTILISE PÖÖRDE OTSINGUIL

#kirjanduse õppekava #kirjanduse õppevara #kirjanduse didaktika #noored lugejad

Teesiraamat – PDF

Suvekool kutsub kirjandusuurijaid, -didaktikuid ja -õpetajad, et lahata kirjandusteaduse ja -hariduse suhteid. Mida saavad kirjandusteadlased ja -õpetajad teineteiselt õppida? Kuidas jõuda kirjandusõpetuse juurest kirjandusteaduseni ja vastupidi? Kas meil on üks ja ühine tee, mis kätkeb ühiseid avaramaid kultuurilis-ühiskondlikke eesmärke? Kuidas toetab tänapäeva kirjandusuurimus ja -õpetus lugemisosaduse kujunemist? Katre Talviste on kirjeldanud eesti kirjandusõpetust ajalooliselt kui naiiv-postivistlikku, mis taandab „kõik õppematerjalis sisalduvad laused ühe ja sama tasandi informatsiooniks, mingiks üleüldiseks „sisuks“, mis meelde jätta.”(1) Milline on ses kontekstis kirjandusteadlase roll ja vastutus kirjandusõpetuse toetamisel? Milline on kirjandusõpetuse funktsioon hariduses ja veelgi laiemalt, kirjanduse roll inimeseks olemisel?

Kui need teemad inspireerivad, palun teata oma osavõtust ja ettekande tööpealkirjast hiljemalt
kolmapäevaks, 10. juuniks!

Lõplikku pealkirja ja teese (ca 200–300 sõna) ootame kolmapäevaks, 17. juuniks.

KONTAKT: nypli.suvekool@gmail.com (52 69 320, Marin)

Korraldus: Marin Laak, Aija Sakova (Eesti Kirjandusmuuseum), Andrus Org (TÜ) ja Joosep Susi (TÜ, TLÜ).

Toetajad: Eesti Kirjandusmuuseum, Liivi Muuseum, Tartu Ülikooli eesti kirjanduse rahvusprofessuur, Eesti-uuringute Tippkeskus ja Kultuurkapital.


(1) Talviste, Katre 2019. Traditsioon ja avangard eesti kirjandusõpetuse kujunemisloos. – Philologia Estonica Tallinnensis, nr 4, lk 44. http://publications.tlu.ee/index.php/philologia/article/download/872/652