Prindi see lehekülg

Epp Annus

Keeruline teooria: Homi Bhabha ja närviline lugeja

Homi Bhabha lugemine tekitab mitmeid küsimusi: milleks on vaja olla
keeruline? Kas on mõtet teoorial – eriti sotsiaalse suunitlusega teoorial -,
millega ei kaasne vähematki püüdlust seda konkretiseerida? Mis roll on
teoritiseerimises ‘võõral sõnal’? Nurisen Homi Bhabha artikli
“DissemiNation” üle.


Bhabha artiklit saab käsitada ka teooria mise en abyme‘ina. Bhabha
arutluskäik hargneb pedagoogilise ja performatiivse vastastoime ümber
rahvuslikus narratiivis ja subjektis; samad mõisted ja sama pinge võiksid
avada ka teoreetilise mõtte valupunkte.


Lisaks on mõtet peatuda veel Bhabha kiindumusel lõhenenud subjekti: kui lõputult lõhenenud saab üks subjekt õigupoolest olla?