Prindi see lehekülg

Kodutu lugeja ehk Dekonstruktsioon koorile ühes osas

Koori juhatas Janek Kraavi

Lugejad: Hanneleen Pihlak, Kairi Korts, Janika Kronberg, Sven Vabar, Kadri Tüür, Andrus Org, Mare-Mai Kõnno jpt ja Autor

Nüpli XII kevadkooli teises osas viidi läbi kriitika-performance. Lähivaatluse alla võeti Rein Veidemanni palju poleemikat tekitanud esikromaan “Lastekodu”. Teose valikul toetuti autori intentsioonile kirjutada “igaühe jaoks midagi”, seega romaan, mis oleks loetav kasutades erinevaid lugemisstrateegiaid. Workshop’i eesmärgiks oli dialoogi (triloogi, tetraloogi…) arendamine nii raamatu kui ka erinevate vaatepunktide vahel, et jõuda koos ideaalse lugejani.

Romaan leidis käsitlemist kindlate kriitika diskursuste raames alustades naisvaatepunktist ja lõpetades “Lastekodu” kui ulmeromaaniga. Autor ise täiendas kodutute lugejate koori sõnavõtuga teemal “Lahtisi lehti “Lastekodu” juurde: romaan kui memorandum, autofiktsioon, parafraas ja epiloog”. Performance ja ka hiljem jätkunud tuliste vaidluste kokkuvõttena võiks järeldada, et autori tegutsemine mitmel väljal on “Lastekodu” retseptsiooni häirinud: ka kriitikud on pidanud arvestama reeglitega erinevatel väljadel.