Prindi see lehekülg

Igor Kotjuh

Eesti venekeelne kirjandus: tõrked omaks tunnistamisel

igor.kotjuh [at] gmail.com
Tallinna Ülikool

Eesti venekeelne kirjandus on nullindate aastate jooksul pälvinud laialt tähelepanu. Kirjandusühendus Tuulelohe ning P. I. Filimonovi ja Andrei Ivanovi teosed said rohke vastukaja osaliseks. Arvustajad ei arutle vaid teksti esteetilistest omadustest lähtuvalt, vaid omistavad autori loomingule ka ühiskondlik-poliitilisi väärtusi. Retseptsiooni uurides ei saa väita, nagu vaadeldaks siinset venekeelset kirjandust eesti kirjanduse lahutamatu osana. Eesti venekeelne kirjandus võib lugejale tunduda võõrana, kuna see on suhteliselt uus nähtus Eesti kirjandusmaastikul, see tekstikorpus on algselt loodud vene keeles ja arvestab vene kirjanduse traditsioonidega.