Prindi see lehekülg

Berk Vaher

Eksoot kui eksootika subjekt

eksotitsismi mõiste tekkimine (Charles Forsdicki järgi)

eksotitsism ja orientalism (Edward Said)

eksotitsismi ambivalentsus (Chris Bongie, Dorothy Figueira)

– assimileerija (the assimilator)

– kasusaaja (the profiteer)

– turist (the tourist)

– elamustekoguja (the impressionist)

– assimileeritu (the assimilated)

– eksoot (the exote)

– pagulane (the exile)

– mõistukõneleja (the allegorist)

– pettunu (the disenchanted)

– filosoof (the philosopher)

– assimileerija kui eksoot: Sun Ra

– kasusaaja kui eksoot: George Psalmanazar

– turist kui eksoot: Martin Denny

– elamustekoguja kui eksoot: Aleister Crowley

– assimileeritu kui eksoot: Lafcadio Hearn

– pagulane kui eksoot: Brion Gysin

– mõistukõneleja kui eksoot: Antonin Artaud

– pettunu kui eksoot: Uku Masing

– filosoof kui eksoot: Friedrich Nietzsche

– eksoot par excellence: Paul Gauguin (kes, nagu näeme, hõlmab kõiki eelmainitud tüüpe!)