Prindi see lehekülg

Heidy Meriste

Empaatilise süütunde anatoomiast Jaan Krossi loomingus

Süütunne on Jaan Krossi hilisloomingus üks kesksel kohal olevaid emotsioone. Soovin näidata, et üks peamisi süütunde liike, mida Krossi teostes kohata võib, on n.n altruistlik süü, mis põhineb em- paatilisel samastumisel teise inimese ning tema kannatatava kahjuga. Selline süü on väga erinev näiteks Friedrich Nietzsche kirjeldatavast süütundest, mis kujutab endast sissepoole pööratud agressiooni ja enesekaristamist. Kui viimane ehitub üles pigem viha pinnalt, siis Krossi teostest leitav altruistlik süü võrsub empaatilisest samastu- misest tingitud kurbusest. Ühelt poolt avan oma ettekandes Krossi teoste põhjal täpsemalt sellise, empaatiapõhise süü fenomenoloogiat ning vaatlen neid võtteid, millega Kross oma tegelastes empaatiapõ- hist süüd esile kutsub. Teiselt poolt arutlen empaatiapõhise süütunde moraalse rolli ning selle üle, kas ja kuivõrd on tegu elutervema emot- siooniga kui Nietzsche kirjeldatava vihapõhise süü puhul.