Prindi see lehekülg

Neeme Näripä

Traagiline pööre antiigist tänapäeva tülitsemise näitel

Hilisantiik (u 3.–6. saj pKr) on aeg, kui toimusid mitmed kultuurilise paradigma muutused. Näiteks hakati kandma pükse ning varasem õmblusteta rõivas, kitoon, hakkas tähistama erilisust (nt vaimulikurüü). Üheks iseloomulikuks jooneks nende muutuste juures oli ka üleminek vastandustel põhinevalt maailmavaatelt normatiivsele. Tekkinud normatiivsuse näiteks võib tuua kreeka keele rõhusüsteemi muutuse (toimus juba alates hellenismiajast), kus varasem tooniline rõhk, mis põhines hääletooni tõusudel ja langustel lauses, asendus dünaamilise rõhuga, mille puhul olid rõhuta silbid norm ning rõhuline silp kõrvalekalle sellest normist. Seejuures jäljendas kirjapilt jätkuvalt varasemat süsteemi, eristades kolme rõhumärki, kuid häälduses neil vahet ei tehtud. Nii loeme kreeka keelt tänaseni.