Prindi see lehekülg

Kutse

Kirjandusteaduse VI suvekooli fookuses on avangard, eksperimendid, teedrajavad käänded sisus ja vormis – kutsume rääkima nähtustest ja võimalustest, mis on kirjanduse ajaloos esile kerkinud või on mingil põhjusel varju jäänud.  

Kus/millised on eesti kirjanduses avangardsed jooned nüüd ja praegu, mis on tänapäeval üldse avangardne ja kas me tajume mingit laadi uuenduspüüdeid uuendusena või on see taasleitud vana avastamine? Kuidas liigitada provokatsiooni ja tabude ületamist? Kas vaikimise kunst on aktuaalne või mitte? Mis on kirjanduslooliselt kandnud avangardi ja eksperimendi austavat nimetust ja kuidas on arenenud tabude käsitlus, kuidas suhestub „tabudega“ tsensuur ja enesetsensuur? Millised mõttelised sillad tekivad siin eetilise kriitika vaatepunktist, näiteks kuivõrd söandaksime käsitleda suitsiidi teemat kirjanduses? Kas sellise kirjanduse saatus on luhtaminek või avangardiks olemine? Kas kirjanduslik omailm on avangard? 

Ootame käsitlusi meie oma avangardistidest, miks mitte juba Petersoni ja Liiviga alustades, aga ka uuendustest kirjanduses või kultuuris laiemalt. Uurijapilguga võib julgelt haarata morbiidseid tekstitihnikuid ja painavaid vaikimisi. Võib vaagida, milliseid eksperimente või tabusid võib leida lastekirjanduse mailt või vanaduse kujutamisel, või tuua kuulajate ja kaasamõtlejate ette käsitlus eksperimentaalsest keelekasutusest.  

Ettekande esialgse pealkirjaga palume teatada Krista Ojasaarele aadressil krista@kirmus.ee reedeks, 17.  juuniks, teese ootame hiljemalt esmaspäevaks, 27. juuniks kl 10.  

Krista Ojasaar, Pille-Riin Larm 

Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolise Arhiivi kultuuriloo allikate ja kirjandusuurimise töörühm. 

Eesti Kirjandusmuuseumi kirjandusteaduse VI suvekool (XXIII kevadkool) toimub koostöös Liivi muuseumiga. 

Suvekooli toetavad Eesti Kultuurkapital ja IUT22-2 „Kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhja“. 

Eelinfo: peatselt algab registreerumine ühisbussile. Osavõtutasu on esinejale 3/7 €, kuulajale 5/10 €.

kutse bottom