Prindi see lehekülg

Mari Tarvas

Perifeeriast ja teooriast

Teaduspraktilisest seisukohast on nii Eestis kui ka mujal maailmas oluline oma teadustöö metoodika sõnastamine. Saksa kõige olulisem kirjandusteaduse leksikon, „Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft“ (uus versioon 2007) seostab meetodi mõistet oma eesmärkide saavutamisele suunatud plaanipärase tegevusega [1].

Suur osa saksa kirjandusteadusele olulisi teoseid, mille pealkirjas kasutatakse sõnu “meetod” ja “arutelu” ühe hingetõmbega, on ilmunud 1970. aastatel. Hilisemate aastakümnetega on ühelt poolt raugenud metoodilise diskussiooni innukus (mis näiteks väljendub meetoditele keskenduvate osade lühenemises kirjandusteaduslike teoste sissejuhatustes), teiselt poolt on rõhusasetus nihkunud puhtalt filoloogiliselt töölt tekstiga kultuuriteaduse suunas.

Just viimaste aastate saksa kirjandusteaduslikes publikatsioonides on samas metoodilises plaanis täheldatav teatud ebakindlus. Mõned autorid kõnelevad muutustest kirjandusteaduses üldiselt, mainides sealjuures võitlust kultuuriteaduse ja refilologiseerimise vahel [2], teised panevad teemast kõneledes diskussiooni meetoditest lausa jutumärkidesse [3].

Selles ettekandes vaatan perifeeriast (ehk siis võõrfiloloogi pilguga) eesti kirjandusteaduslikele tekstidele ja nende metoodikale ning käsitlen mõningaid perifeeriasse jäänud kirjandusteaduslikke tegevusi, mille abil võiks olla võimalik kirjandusteadust ühelt poolt mitmekesistada ja teiselt poolt seda taas tugevamalt tekstipõhise tööga seostada.


[1] Braungart, Georg et al. (Hrsg.) 2007. Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. Bd. I: A – G. Bd. II: H – O. Bd. III: P – Z. De Gruyter: Berlin, New York. 1. kd, lk 571.
[2] Magerski, Christine, Lacko Vidulic, Svjetlan (Hrsg.) 2009. Literaturwissenschaft im Wandel: Aspekte theoretischer und fachlicher Neuorganisation. Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden, lk 7. 
[3] Dainat, Holger 2007. Ein Fach in der ’Krise’. Die ’Methodendiskussion’ in der Neueren deutsch