Prindi see lehekülg

Kristin Vaik

Kirjandusajalood kui peeglid ehk mõningaid tähelepanekuid paguluses avaldatud eriilmeliste eesti kirjanduslugude ja pagulaskirjanike enesemääratlemise kohta

naeratus [at] gmail.com
Tartu Ülikool


Ennustada on võimalik üksnes minevikku…  

(Tiit Kändler)      

Juttu tuleb pagulaskirjanikest ning paguluses avaldatud eesti kirjandusajalugudest. Ettekanne lähtub doktoriõpingute esimese aasta jooksul tehtud tähelepanekutest seoste kohta paguluses ilmunud kirjanduslugude ning pagulaskirjanike enesemääratluste vahel.

Vaatluse all on kaksteist paguluses ilmunud kirjanduslugu: H. Jänese, H. Salu, G. Suitsu, A. Mägi, K. Ristikivi ning B. Kangro  eestikeelsed kirjandusloolised ülevaated ning lisaks pool tosinat võõrkeelset eesti kirjandusajaloo tutvustust, mis samuti koostatud eesti pagulaskirjanike ning kirjandusteadlaste poolt.

Teemale lähenetakse ja tähelepanekuid tehakse kultuurisemiootilisest vaatepunktist, tuginedes Juri Lotmani mõttearendustele, mis puudutavad kultuuridünaamikat, mina-mina ja mina-tema kommunikatsiooni, kultuuritüpoloogiat ja semiosfääri. Lähenemine on visandlik, püüdes märgata ja markeerida üldisi tendentse.