Prindi see lehekülg

Tanar Kirs

Luulevajadusest XIX sajandi lõpu ja XX sajandi alguse eesti kultuuris

Ettekandes käsitlen vanemat eesti luulet ja küsin, mida eesti luule esimene esteetiline traditsioon on eesti kultuurile võimaldanud. Sel- le traditsiooni tinglikeks otspunktideks on Lydia Koidula ja Gustav Suitsu luule. Nende vahele jäävad veel märgilised Juhan Liiv ja Ernst Enno. Vaatlen eesti luule esimest esteetilist traditsiooni kandvate au- torite tekste ja eritlen nende tekstide aktiivset, kultuuri ja ühsikonda suunduvat külge.