Prindi see lehekülg

Kristjan Laasik

Joseph Conradi filosoofiast

Tees: Joseph Conradil puuduvad filosoofilised vaated, v.a. teatud metafilosoofiline skepsis. Conradi loomingut ei ole seetõttu kuigi viljakas lahti mõtestada tema filosoofiliste vaadete kaudu.

1. Temalt ei leia abstraktseid filosoofilisi arutelusid.

2. Ta umbusaldab filosoofilisi seisukohti ja arutelusid.

3. Mida talt võib leida, on seega filosoofiline kvietism ja implitsiitne kriitika üldistatud filosoofiliste sisukohtade suhtes, mis on seotud nende rahvuslik-kultuurilisse konteksti.

4. Eriti võib täheldada, et tal puuduvad sellised filosoofilised seisukohad, millest lähtuvalt oleks võimalik lahti mõtestada tema loomingut nii selle sisulistes kui vormilistes aspektides.

5. Conradi elumõistmine on tihedalt seotud teatud eluvormiga, seda aitab oluliselt mõista tema biograafia.

Kirjandust: