Prindi see lehekülg

Janika Kronberg

Taganemine tribüünidelt?

Ettekanne lähtub viimaste aastate eesti kirjandusest ja selle kriitikast ning pakub isiklikuvõitu lisandusi ülevaatele „Parnass ja agoraa. Hajamärkmeid eesti kirjanduskriitikast 2013–2014”[1], millest mõned lõigud eri põhjustel välja jäid. Osalt just selle tõttu ei soovi esineja jätta ka nüüd oma ettekandest maha kirjalikku sisuviidet ning palub tema esinemise ajaks lülitada välja heli salvestada võimaldavad seadmed ja mitte teha ka märkmeid, mis hoolika toimetaja silmis võiksid nagunii osutuda ebatäpseiks ja ebausaldusväärseiks.


[1] Keel ja Kirjandus 2015, nr 4, lk 248–261.