Prindi see lehekülg

IV – 1982

26.-27. aprill 1982

 1. A. Tamkivi, Anna Haava luuletused rahvasuus.
 2. A. Vissel, Karjaselaul eestlastel ja naaberrahvastel.
 3. T. Tammo, Laulurühm “Palju sõnu”: tüpoloogia ja kujundid.
 4. M. Kõiva, Sõnamaagia rahvajuttudes.
 5. E. Weinrauch, Eesti ajakirjanduse ajaloo uurimise probleemidest kaasajal.
 6. K. Muldma, Spetsialiseeritud ajalehed “Noor-Eesti” ja “Lendleht” kultuurielu peegeldajatena. Ajakirjanduses avaldatud kultuurikontseptsioon. Hinnangud ja sihid 1910.-1911. a.
 7. T. Matsulevitš, Avalikkus ja massikommunikatsioon. Avalikkuse probleem Jürgen Habermasi ühiskonnakäsituses.
 8. P. Olesk, Eesti tekstoloogia 1960-1980. Probleemid ja arengud.
 9. A. Heinpuu, Eesti Nõukogude kirjandusalasest personaalbibliograafiast.
 10. S. Olesk, Luuleteooria probleemid Eestis 1880. aastatel.
 11. O. Peedosk, Paul Viidingu materjalid Kirjandusmuuseumi käsikirjade osakonnas.
 12. E. Lõhmus, 1960. aastate luule kujundilisusest.
 13. L. Priimägi, Ühest sotsiokultuurilisest kontseptsioonist J. W. Goethe ja S. Georgel. Goethe 150. surma-aastapäevaks.