Prindi see lehekülg

VII (XV) kevadkool 1998

Arhiiv ja avalikkus. Kultuuriloo allikad

19. juuni
  1. Piret Noorhani, Ajalugu – võimalik või tegelik. Ivan Orava näide.
  2. Tiina Saluvere, Ajaloost , mälust ja mõistmisest: Elsbet Parek.
  3. Kristi Metste, Toimetamise mõttekusest. F. Tuglase “Eluloolisi märkmeid”.
  4. Rutt Hinrikus, Kultuurilooline arhiiv ja kirjandusuurimus.
  5. Sirje Olesk, Arhiivide kasutamise praktikast Venes ja Soomes.
  6. Sirje Kiin, Arhiivide tähendus isikumonograafia kirjutamisel (Merilaas, Under).
  7. Janika Kronberg, Hargnemisi eesti Kirjanike Kooperatiivist.
  8. Marin Laak, Arhiivi teekond.
  9. Taive Särg, Sünkreetiline Contra.