Prindi see lehekülg

Krista Ojasaar

„Soovitan kõigile teismelistele, see on üks põnev raamat!”

Kriitikaaruteludega käib paratamatult kaasas küsimus põlvkonnavahetuse ja järelkasvu kohta. Lisaks kultuuriväljaannetele ja ülikoolidele muretsevad viimase pärast aktiivsed kirjandusõpetajad. Ettekandes tutvustan koolinoorte arvustustevõistlust, mis annab hea ülevaate õpetajate vastavast ettevalmistusest, kriitikažanrite äratundmisest ja oskusest õpilasi juhendada.

Arvustustevõistlust korraldatakse alates 2002. aastast põhikooli 7.–9. klasside ja gümnaasiumiõpilastele. Esiti Virtuaalkassi, hiljem Ulakassi nime kandnud võistlus algatati huvitava loovülesandena ning tänaseks on see juba andnud analüüsivõimeliste arvustajate järelkasvu.

Uute kriitikute tulekust vahest isegi olulisem on selle võistluse laiem mõju. On huvitav jälgida, kuidas aastate jooksul on arenenud nii juhendajate kui õpilaste arusaam sellest, mis õieti mahub kriitika mõiste alla. Võistlus annab mõningase ülevaate ka noorte lugemusest, samuti on võimalik selle valimi põhjal teha järeldusi selle kohta, milliseid teoseid ja mille põhjal täpsemalt noored hindavad.