Prindi see lehekülg

Neeme Näripä

Sobimatud lõigud Lukianose reisikirjas „Tõelised lood“

neeme.naripa [at] ut.ee
Tartu Ülikool

1964. aasta „Vanakreeka kirjanduse antoloogias“ (koost Ain Kaalep ja Ülo Torpats) on Lukianose „Tõeliste lugude“ osalises tõlkest (tõlkija Karl Reitav) välja jäetud kaks lühikest lõiku. Nende kärbete põhjus on tõenäoliselt sisuline, sest teose mahtu poleks nad olulisel määral suurendanud. Kummalgi juhul on tegu teatud nn ebamoraalsete kirjeldustega.

Ettekanne uurib, kas selliste väljajätete puhul võib rääkida traditsioonist tulenevast (enese)tsensuurist või mängivad siin olulist rolli pigem nõukogudeaegsed kultuurinormid. Selleks tutvustatakse Lukianose nõukogudeaegset kuvandit, mis oli valdavalt positiivne: Lukianosele viitab tunnustavalt nt Friedrich Engels, keda tsiteerivad mitmed nõukogudeaegsed antiikirjanduse käsitlused. Edasi kõrvutatakse vastavaid tekstikohti Reitavi Lukianose tõlkes kahe inglise tõlkega (Henry Watson Fowler ja Francis George Fowler 1905, Austin Morris Harmon 1921), kahe prantsuse tõlkega (Perrot d’Ablancourt 1787, Eugène Talbot 1857), kahe saksa tõlkega (Christoph Martin Wieland 1788–1789, Horst Gasse 1960?). Saksa tõlgete puhul tuleks märkida, et Gasse tõlge on ilmunud esmatrükina, Wielandi oma aga kordustrükina Saksa Demokraatlikus Vabariigis. Lisaks sellele võrreldakse Reitavi tõlget teise teadaoleva eestikeelse „Tõeliste lugude“ tõlkega, mis pärineb käsikirjalisena Rudolf Laaneselt (ilmselt perioodist enne 1940. aastat).

Analüüsi tulemusena võib öelda, et mitmed (aga mitte kõik) varasemad võõrkeelsed tõlked on kasutanud mainitud tekstikohtadel eufemisme või muid tsensuuristrateegiaid. Samas sellist markeeritud väljajättu tekstist, nagu on kasutatud „Vanakreeka kirjanduse antoloogias“, neis ei leia. Laanese käsikirjaline ja Gasse tõlge (antoloogia kaasaegne!) on originaalitruud. Kokkuvõtvalt võib öelda, et oma ajastus on antoloogias kasutatud väljajätt pigem erandlik, olgu põhjuseks siis tõlkija või toimetaja isiklikud eelistused või nõukogude kultuur. Analüüsi käigus saavad kindlasti tsiteeritud Lukianose ropud lõigud!