Prindi see lehekülg

Kutse

Seekord siiski mitte memuaristikast![1] Tänavune kirjandusteaduse suvekool tahaks lugeda rändamisi, kaardistada neid nii palju, kui pildile mahub, vaadelda ’rändamise’ mõiste tähenduste pilvi. Kui alussõnaks on „ränd“, saab sellest tuletada „rännaku“ ja „rändamise“, aga ka vormi „rändav“ kui subjekti aktiivse oleviku. Siinjuures ei mõtle me ainult maist rändamist kui ilmas vanderdamist, nomaadide rännakuid, uurimisreise, matku, turneesid või trippe – neidki! –, vaid ka ka john-bunyanlikke rännakuid Tühisuse linnast Ettekujutuste maale, kaaslasteks Formalist ja Hoopleja; või siis retki avarilmas, lewis-carrolllikke/mitmiktajulisi kogemisteekondi, teisendavaid liikumisi/muutumisi ning loomulikult nende peegeldusi kirjanduses. Peame silmas ka ’rändavaid mõisteid’ (travelling concepts), nagu on need välja käinud hollandi kirjandus- ja kunstiteadlane Mieke Bal: narratiiv, sugu, keha, subjektsus… [2]  Samuti seome suvekooli tööpealkirja ka ’rändavate motiivide’ mõistega, mis annab võimaluse viljelda õige traditsioonilist kirjandusteadust, jälgida mingi teemalõime jätkumist ja püsimist/muutumist kas läbi ühe kirjaniku loomingu või eri autorite teostes. Soovi korral annab sedakaudu libiseda võrdleva kirjanduskäsitluse ja mõjude küsimuseni. Rännata võivad ka otsustused/hinnangud – arvustusest arvustusse, uurimusest uurimusse, lugemismuljetes ja vastuvõtus. Selle vaatenurga juures kipub sisse hiilima ’alusteksti’ või ’kaanoni’ teema; aga olgem tolerantsed… Või võib lipsata hoopis trans- või multidistsiplinaarsusse, et vaadelda ühe ja sama Teksti esitusi kirjanduses, kunstis, teatris, filmis… Ja kuidas on lahkumisega, näiteks klassikaliste vormide või eksistentsiaalsete teemade kadumisega, tühikirjanduse tekkega? Aga miks mitte käsitleda keeles kinnistunud liikumismetafoore nagu voolav aeg, sõitev katus, lendav taldrik jms?

Niisiis, kutsume üles kompama ’rändamise’ mõiste piire, mõtlema laiemalt, mitte ainult Ameerika- ihalusest ja kirjanduslikust Marokost, aga miks mitte sedagi.

Palun teata oma osavõtust, ettekande ideedest ja (esialgsest) pealkirjast 

KOLMAPÄEVAKS, 5. JUUNIKS

Ettekande lõplikku pealkirja ja teese (ca 300 sõna) palume enne jaani, 

REEDEKS, 21. JUUNIKS 

KONTAKTID

Krista Ojasaar (kristaojasaar@hotmail.com)

Johanna Ross (johanna.ross@ut.ee)

Marin Laak +3725269320, EKM 7377 727


[1] Oskar Luts, Vaadeldes rändavaid pilvi: mälestusi. IV. Tartu, 1932.

[2] Vt ka: Marek Tamm, Humanitaarteaduste metodoloogia. Uusi väljavaateid. Tallinn, 2011. Lk 241–348.